Klik voor "Oude MelodieŽn" op het autootje
   
         
Zonnehove Nieuwsflits

Sinds januari 2005
> 15.000 bezoekers per jaar

.
   
No animation ?
Click on

 
         
31 aug 2012 pcvdklis@xs4all.


Strandpleviertjes

Terug naar actuele Nieuwsflits

Nieuwsflits 2012a (archief)
(januari - augustus)

Aardappeloogst

Bijen zijn er wel... en met zoveel... en zo vlakbij... veilig gefotografeerd door een woonkamerraam..
Een zwerm bijen is over het algemeen niet agressief als men maar ruimschoots afstand houdt en niets verstoort.
De volgende dag vertrok de zwerm weer geheel uit zichzelf, een prachtige lege bijenraat achterlatend. (Foto's Hilda)

Dit jaar weinig wespen (dus:) meer vliegen en meer muggen

Oostkapelle augustus 2012, grote vuurwerkshow

Kees Krommenhoek tekent de dorpskerk van Oostkapelle

In het afgelopen halfjaar heeft Hilda voor de 'Vrouwen van Nu' een fraai geÔllustreerde en zeer informatieve website gebouwd. Van de Open Tuinendag (9 augustus) - met prachtig weer - treft men daar ook weer een uitgebreide foto-impressie.

Er zit weer erg veel vis in de vijver. De hongerige aalscholvers zouden weer eens langs moeten komen, zodra het water wat helderder is. Of ooit misschien weer eens de beroepsvissers van 2009.

Nieuw schilderij ontvangen en toegevoegd aan Schilder E.A. Jansen-deel 3: no. 72a (= onderaan)
De Simpelhuisstraat (voor de oorlog) te Middelburg met uitzicht op de Engelse kerk' (dus een tweede versie).

Foto: Henk Asbeek Brusse

Open-tuinen-dag Noord-Beveland

Varen naar Zierikzee: Frisiarondvaarten > Toeristische diensten > Per dag > Woensdag > Dagtocht Zierikzee.

Zonsondergang Oostkapelle

U.K. Big Ben Summer 2012

Met vereende krachten hebben de tuinvrienden de vijver opgeschoond.
(Vergelijk de vijvers en waterpartijen rond het kasteel Westhove en voor het landhuis Duinvliet, Šltijd helder en vrij van alg- en wierexplosies.)
Voorkom dus inspoeling van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Het hemelwater van (en rond) Šlle zes gebouwen watert via een ingenieus wadi-systeen uiteindelijk op de vijver af.

Na zes jaar opnieuw dreiging van wier- en algenexplosie (De giftige blauwalg is al sinds april aanwezig...)

Is men de oorspronkelijke opzet van de vijveraanleg (tien jaar geleden) dan vergeten...?

"Een mesotrofe vijver
die gevoed wordt door geÔnfiltreerd oligotroof (voedselarm) regenwater, voorzien van flauwe taluds (1 : 3 tot 1 : 10),  en oevers: schraal, met gras ingezaaid, onderworpen aan een beperkt maairegime (dus met enige terughoudendheid t.b.v. een soortenrijke, kleurrijke, vochtige graslandvegetatie)".

Maar wat doet men: men strooit kunstmest en verspreidt bestrijdingsmiddelen met als doel een soortenarm (!) gazon. Daarbij vergeet men (opnieuw) dat een groot deel van de meststoffen en de bestrijdingsmiddelen uiteindelijk door oppervlakkige afspoeling in de vijver terechtkomen. Het adsorptievermogen van de grond alhier (namelijk geroerde gooreerdgrond met daaronder knippige poldervaaggrond met katteklei) is immers gering.
Zes jaar geleden was daardoor het ecologisch evenwicht van de vijver ernstig verstoord en dreigde er zelfs "omkiepen".

2006: Schoonmaak om "omkiepen" te voorkomen...
Zie paragraaf
"Terugblik op de hittegolven van juli 2006"
in
Vijver (deel 1)

Een goede vijver is in ecologisch evenwicht en houdt men voedselarm en vrij van bestrijdingsmiddelen!
Anders: een verstikkend kroostapijt > bodem-duisternis > stervende planten > zuurstoftekorten > sterven van de dierlijke organismen > rotting en stank... > enkel nog een woekering van moeras- en verlandingsplanten. 
Men moet er niet aan denken: een dode poel waarin enkel muggenlarven gedijen en waarboven wolken muggen zoemen die u van uw balkon jagen en u uit uw slaap houden... Men zou zuiniger met de vijver dienen om te gaan.

Op meerdere plaatsen langs de Nederlandse kust doet zich momenteel (24/25 juli 2012 krant) het bijzondere nachtelijke verschijnsel voor van 'zeelichten'.

Domburg: twee kinderen danken strandwachten voor redding

Nieuwe schetsen ontvangen en toegevoegd aan Schilder E.A. Jansen-deel 4: Kerk-Avezaath en Stadhuistoren te Buren

Opnieuw drijft er zwerfplastic in de vijver en er is helaas moeilijk bij te komen...

Amuse Fietstocht Noord-Beveland. T/m September op iedere woensdag en-of donderdag.

   

Haring-party (foto's John Roetman)

Het landgoed ‘Hof de Eenzame’ in wording aan de Westhovenseweg (gelegen in het oorspronkelijke Noord-Walcherse kleiplaatgebied, opgeslibd vanuit getijden-kreken tot 11e/12e eeuw).
Bij de nieuwe inrichting van het landschap wordt rekening gehouden met handhaving van zichtlijnen naar het duingebied.
De belangrijkste zichtlijnen zijn georiŽnteerd op de toren van Domburg in het westen en op het in het noorden gelegen kasteel Westhove. De situering van de bosranden sluit aan op de windsingels en bosschages die zich voor de duinbossen rondom Domburg bevinden. Met het doel de berging van oppervlaktewater te vergroten en te verbeteren worden op het landgoed enkele grote vijvers gegraven en is voorzien in de aanleg van een
eendenkooi. De verschillende bosschages worden geplant op een hoger gelegen profiel dat ontstaat door de vrijkomende grond uit de ontgravingen. Het landgoed zal grotendeels voor publiek toegankelijk zijn.

De lindeboom is prachtig, mooier dan ooit ! Geplant voor 'Zonneveld' al in 1909? Of geplant na de inundatie van Walcheren? Wie weet het?

Vrije toegang

Verjaardagfoto's gemaakt door Hilda.

See the Ocean as it really is!

 

Zondag 24 juni om 16.30 in de Nieuwe Kerk in Middelburg Bach-Cantatedienst. Het Bachkoor uit Middelburg zingt "Herz und Mund und Tat und Leben" (BWV 147), de cantate waarin men de melodie "Jesus, bleibet meine Freude / Wohl mir dass ich Jesum habe" zal herkennen.

Wohl mir, dass ich Jesum habe,
O wie feste halt ich ihn,
Dass er mir mein Herze labe,
Wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der? mich liebet
Und sich mir zu eigen gibet;
Ach drum lass ich Jesum nicht,
Wenn mir gleich mein Herze bricht.

Daarna "Singet dem Herrn ein neues Lied" (BWV 225).
De toegang is gratis (collecte).

   
Jacobskruiskruid   Zebrarupsen   Sintjacobsvlinder

23 Juni: het (giftige) Jacobskruiskruid bloeit weer vroeg dit jaar. (Pas op 25 juli is het Sint Jacobsdag.)
Omdat dit kruid erg giftig is, waren de boeren er zeer beducht voor, wanneer zij op 25 juli ( St.-Jacobsdag) op de onbemeste graslanden overgingen tot maaien. Het kruid is immers ook voor paarden dodelijk. De oranje-gele zebrarupsen die men op het kruid veelvuldig aantreft zijn ook giftig en worden dus absoluut niet door vogels gegeten, evenmin als de fraaie rood-zwarte St.-Jacobsvlinders. (De St.-Jacobsvlinder is een van de giftigste nachtvlinders.)
Er zijn zeven Belgische trekpaarden gestorven in ťťn jaar tijd...
(Het is gevaarlijk om zonder handschoenen deze bloemen aan te raken.)

   

Ook in de gemeente Veere worden, waar mogelijk, de kliko's vervangen door ondergrondse containers.

PCOB maandag 18 juni om 14.30 uur presentatie: De Natuur in Zeeland

Nationale Vereniging 'De Zonnebloem' zet zich in voor mensen die door ziekte, ouderdom of handicap niet makkelijk zelfstandig de deur uit kunnen, maar toch graag in contact blijven met anderen. Zo wordt ervoor gezorgd dat deze mensen niet in een sociaal isolement terechtkomen, maar op stap kunnen of geregeld bezoek krijgen. Activiteiten en Evenementen.
Woensdag 13 juni was er een schitterende vaartocht op de Oosterschelde. Hilda maakte op verzoek van de kapitein
foto's van het vertrek en terugkomst van het grote schip dat maar net door de sluis kon... (knap werk!)

Nieuw werk van Tjerk (10 juni).

 

Nieuwe foto's: Statues-Domburg-2012 van Hilda.

   

DOMBURG zaterdag 9 juni vanaf 13.30 uur het tweede Statues Festival: een dorp vol indrukwekkende, levende standbeelden. Zie de foto's van Hilda van vorig jaar.

Op het strand Oranjezon bij Oostkapelle is dinsdag aan het eind van de middag een granaat tot ontploffing gebracht. De granaat (110 cm lang) is dinsdagmorgen gevonden ter hoogte van duinovergang De Hamster bij Oostkapelle.

In de bermen en langs de slootranden op de vruchtbare Walcherse klei bloeien de boterbloemen weer zeer uitbundig...

 

 

  Geel is de kleur van de zon, van licht, van leven, eeuwig leven. Geel is de meest heldere kleur. Geel reflecteert licht in alle richtingen. Geel initiŽert bevrijding en onthechting; neerdrukkende gevoelens verdwijnen; geel voert naar nieuwe horizonten...

.

PCOB maandag 18 juni om 14.30 uur: De Natuur in Zeeland
250 Prachtige tekeningen, met toestemming van de bekende Zeeuwse schilder/tekenaar Adri Karman.
Sluiting:
mannenkoor.

Vernieuwd en uitgebreid: "Rembrandt en Kerst". Zie: lezingenportefeuille (No 2).

Excursies Park Welgelegen te Serooskerke.
Wandelingen: 20 en 27 juni (19.00 uur), 4 en 18 juli (19.00 uur), 11 en 25 augustus (14.00 uur), 12 en 26 sept (19.00 uur)
Start: Parkingang met de pilaren aan de Oostkapelseweg (€3,- voor volwassenen).

Helaas... opnieuw blauwalg in de vijver, vooral 's ochtends vroeg, bij windstil weer, goed te zien.

Voorkom dus inspoeling van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Het hemelwater van (en rond) Šlle zes gebouwen watert via een ingenieus wadi-systeen uiteindelijk op de vijver af.

Zeeuws licht blijft inspireren in Domburg

PCOB Oostkapelle: 14 mei 14.30-16.30 uur: de Coventry Cathedral

12 mei in de Jacobskerk te Vlissingen Mannenkorenconcert.

Balkon mei 2012

Busreisje naar Asperge- en Wijnboerderij Santspuy, de foto's (Hilda).

Raffin-orgeltje (5 stemmen)

De alom geprezen orgelbouwer Josef Raffin (nu 80 jaar) geŽerd tijdens ARD uitzending 'Musikantenstadl' (met o.a. uitreiking van de Goldener Meisterbrief en 9.30-13.00 samenspel van drie orgels).

Domburg Schildersweek

   

PCOB Oostkapelle: 14 mei 14.30-16.30 uur.
In 1940 werd de Coventry Cathedral door Duitse bommenwerpers volledig verwoest. Naast de ruÔnes verrees echter een prachtige nieuwe moderne kathedraal. Drie middeleeuwse spijkers uit de verkoolde dakspanten werden een symbool van verzoening wereldwijd: the 'cross of nails'. Ook de verwoeste doch herbouwde
Nieuwe Kerk van Middelburg ontving in 2009 dit verzoeningskruis… (PowerPoint, 240 beelden, Piet van der Klis.)

               
  Seasons greetings
Jacquie Lawson e-cards
  Click on
the
picture
  Jacquie Lawson
               

Ons PCOB-lid Marinus Bimmel ontving afgelopen vrijdag een koninklijke onderscheiding.

Regelmatig ziet men een groene specht in het gras zoeken naar insecten en wormen.

 

Enorme explosies van hondsdraf in de gazons. Zie verder.

Op verzoek meer gebrandschilderde ramen in miscellaneous geplaatst.

Expositie (schilder- en tekenclub Zonnehove) in het zorg- en recreatiecentrum.

Oostkapelle, donderdag 12 april: basisschool De Regenboog, Groep 7/8.
De bevrijding van Noord-Walcheren / Oostkapelle in 1944. (Het is altijd leuk om weer eens voor de klas te staan; zo ben ik immers ooit begonnen.)

Rosalie

Paasgroet van Dr. Frauke Hinsch - - - - - - - - - - Paaslelies

J.S. Bach - Erbarm Dich Mein, O Herre Gott - BWV.721 op het Moreau-orgel St. Janskerk Gouda

   
Veere   het Lindsen-orgel (1855)   de Kleine Kerk

Paaszondag 8 april: Cantatedienst in de Kleine kerk in Veere, aanvang 16.30 uur. Het Bachkoor zingt o.a. "Hemmt eure tršnenflut" en "Christ lag in todesbanden" van Johann S. Bach.

Nieuw schilderij ontvangen en toegevoegd aan Schilder E.A. Jansen-deel 4: Veere omstreeks 1910-1920

Inmiddels vergeten... de Germaanse lentegodin Ostara (Eng. Easter, Dts. Ostern).

De maagdelijke godin die de lente doet ontwaken.
Haar tere verschijning wekt de groei op liefdevolle wijze.
Haar metgezel, de haas, is het teken van vruchtbaarheid en nieuwe energie.
In de donkere helft van het jaar was er vergankelijkheid, verrotting en verdriet op de akkers...
Nu mag de levensvreugde terugkeren: de wederopstanding van de natuur.
(In de vroege middeleeuwen gekerstend tot Pasen.)

Domburg 'De Poort' (Ouderen Contact): 27 maart 14.00-16.00 uur.
In 1940 werd de Coventry Cathedral door Duitse bommenwerpers volledig verwoest. Naast de ruÔnes verrees echter een prachtige nieuwe moderne kathedraal. Drie middeleeuwse spijkers uit de verkoolde dakspanten werden een symbool van verzoening wereldwijd: the 'cross of nails'. Ook de verwoeste doch herbouwde
Nieuwe Kerk van Middelburg ontving in 2009 dit verzoeningskruis… (PowerPoint, 240 beelden, Piet van der Klis.)

Nieuw schilderij ontvangen en toegevoegd aan Schilder E.A. Jansen-deel 4: 'Poort bij Thorn, Limburg'

Jacquie Lawson: Happy Spring.

1-Het ontstaan van de maan en daarna 2-de wording van de maanzeeŽn en maankraters, fraaie animaties.

12 maart

In Memoriam - - - - -Kolokolchik

Rijdend over een stoffige zandweg hoort de voerman slechts het monotone, weemoedige geluid van het koets-klokje...

The story of this song is tragic: In Siberia in 1852 they found a dead body of coachman who got frozen during a long road.
There was a notebook with handwriting poems in his bag.

Odnozvuchno gremit kolokolchik - The lonely coach-bell - Het eenzame klokje
.

I recalled other nights, other wand’rings,
And the fields and the forests so dear,
And my eyes, which so long have been arid,
Became moistened like jewels with a tear.

Oh, how lonely the coach bell is ringing,
As it swings in the night to and fro.
And my coachman has now fallen silent,
And I still have a long way to go.

 

Oh, how lonely the coach bell is ringing,
And the dust from the road fills the air.
And the coachman’s sorrowful singing,
Floats across the wild fields in despair.

That sad song overflows with such feeling,
So much grief can be heard in that strain,
That my cold heart, long hardened and weary,
In my bosom was kindled again.

In verband met onderhoudswerkzaamheden kan de Biblioservicebus op dinsdagochtend 6 maart niet naar Zonnehove komen.

 

 

Zaterdag 3 maart Westkapelle Dijkwerkersdag. Meer tekst en foto's.

 

Bij temperaturen overdag boven de 12 graden ('s nachts boven de 7 graden) begint weer de paddentrek.

   

Paddentrek ook op het park... (enkele foto's van vorig jaar)

Bulldozer te water bij Domburg

Jolie verwoordde reeds...

Spring

J.S. Bach, Triosonate No. 5 C-Dur BWV 529. Orgel: Jiyoung Kim

Strandsuppletie. Rijkswaterstaat is (opnieuw) begonnen met het ophogen van het strand bij Domburg, eerst vanaf het strandpaviljoen De Oase tot aan de Watertoren, daarna het westelijk deel voor de Golfbaan, over ca 1Ĺ km in totaal ľ miljoen m3 zand. Vůůr 1 juli moet het werk gereed zijn. Zie de Webcam.

IJs op het strand

De marathon van Westhove

14 februari Valentijnsdag

PCOB Oostkapelle maandag 13 februari 2012: De reis naar IsraŽl 2011 (presentatie door Jan de Boer).

 

Sneeuwfoto's 3 en 4 februari 2012

Gastenboek over paalhoofden

Het strand bij Domburg

   

"Father Forgive"
"Father Forgive" schreef iemand op een zwart-geblakerd muur-restant…
In 1940 werd in Engeland bij ‘Unternehmen Mondscheinsonate’ de Coventry Cathedral door  Duitse bommenwerpers volledig verwoest. Naast de ruÔnes verrees echter een nieuwe moderne kathedraal vol verrassend mooie symboliek, om werkelijk stil van te worden. Benjamin Britten schreef voor de inwijding van deze nieuwe kathedraal (in mei 2012 precies 50 jaar geleden) zijn ‘War Requiem’: een van de meest indrukwekkende klassieke werken van de twintigste eeuw.
Drie middeleeuwse spijkers uit de verkoolde dakspanten werden een symbool van verzoening wereldwijd: the 'cross of nails'. Ook de verwoeste doch herbouwde Nieuwe Kerk van Middelburg ontving in 2009 dit verzoeningskruis…
PowerPoint, 240 beelden, Piet van der Klis.
- Middelburg 'De Hoeksteen' (Prot.Vrouwenvereniging): 23 januari 2012 om 19.30 uur.
- Kamperland (PCOB): 26 januari 2012 om 14.30 uur.
- Zoutelande (PCOB) : 27 februari 14.00 uur.
- Middelburg (Passage) Gasthuiskerk: 21 februari 19.45 uur.
- Domburg 'De Poort' (Ouderen Contact): 27 maart 14.00-16.00 uur.
- Oostkapelle (PCOB): 14 mei 14.30 uur.

   

100 Oude schoolplaten. Achtergronden: uitgangspunten en doelstellingen.
Herinneringen aan het oude klaslokaal met de beroemde kartonnen platen getekend door zeer bekwame tekenaars.
Het was steeds weer een verrassing  wat door de meester uit de grote opbergkist achter in de klas tevoorschijn werd gehaald. Destijds was dergelijk aanschouwelijk onderwijs NIEUW !
- Aagtekerke (Passage): dinsdag 17 januari om 19.45 uur 'Oude Schoolplaten'.
- Meliskerke (Passage): donderdag 19 januari om 19.45 uur 'Oude Schoolplaten'.
- Domburg (SIMNIA) dinsdag 31 januari om 19.00 uur 'Oude Schoolplaten'.
-
Borsele (PCOB) (Heinkenszand / 's-Gravenpolder): 14 februari om 14.00 uur 'Oude Schoolplaten'.
- Kapelle Biezelinge (Passage): donderdag 16 februari om 19.30 uur  'Oude Schoolplaten'.

De restauratie van het "Romeinse bruggetje" is nu voltooid

PCOB Oostkapelle maandag 13 februari 2012: De reis naar IsraŽl 2011 (fraaie foto/powerpoint-presentatie door Jan de Boer).

Speelt ons leven zich slechts af in een heilloos, onverschillig en leeg heelal...?
Massa's bewoonbare planeten. Zie ook Volkskrant. Voorbeeld van een planeet binnen de levensvatbare zone van een ster.

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst Parc Zonnehove (Foto's John Roetman)

Stormweer 3-5 januari Westkapelle en nog een filmpje

Breskens-Westenschouwen-Kortgene-Domburg Nieuwjaarsduik:

Nieuwe website NBvP-Noord-Beveland.

Vuurwerk boven Domburg gezien vanaf Hoogduin

 

.

 

Nieuwjaarsklokken

Deze pagina werd te groot en is daarom gesplitst:

Zie ook Nieuwsflits 2011
(archief)

Terug naar actuele Nieuwsflits

Terug naar
Inhoud

.

.

.