Terug naar
Inhoud
n

nehove"(Voorheen Zeeuws Biologisch Museum)
te Oostkapelle

.

Het lunchcafé en het terras zijn evenals de museumwinkel vrij te bezoeken.

.
Het nieuwe museum voor natuur en landschap in Zeeland heet:

Terra Maris
("land van de zee")

Het kwam in plaats van het Zeeuws Biologisch Museum,
dat op 10 december 2004 werd overgedragen aan nieuwe beheerder Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Terra Maris neemt de huidige locatie naast kasteel Westhove bij Domburg over: de oranjerie en de heemtuin.

De oranjerie is uitgebreid met een nieuwe glazen voorhof.

De overname van het Zeeuws Biologisch Museum en de omvorming tot Museum voor Natuur en Landschap is mogelijk dankzij geld van de Europese Unie, Provincie Zeeland en Gemeente Veere; ook de Stichting Het Zeeuwse Landschap draagt substantieel bij.

Het nieuwe museum belicht ook de ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse Landschap.
Het is dus een Museum voor Natuur én Landschap geworden.
De natuurwaarden immers hangen hier nauw samen met de heel bijzondere landschapsgenese.

1) Men treft een permanente expositie voor natuur en landschap:
- de estuaria, en de schorren en platen
- de inpolderingen
- de meer dan honderd verdronken dorpen (!)
- de natuur van het Zeeland nu.

2)Er zal steeds ook één wisselexpositie zijn.

3) De heemtuin zal toevoegingen ontvangen, zodat deze nóg meer het karakter van een (Zeeuwse) landschapstuin krijgt.

De entree, de horeca, de balie en de ontvangstruimte treft men in de nieuwe "glazen doos" op het binnenplein.

De "minimalistische vormgeving" ervan is zo transparant mogelijk gehouden.

Als de doelgroepen voor het museum worden beschouwd::
- de jonge gezinnen
- de vakantiegangers
- de Zeeuwse jeugd

(Men streeft ernaar het huidige aantal bezoekers van circa 35.000 per jaar te bestendigen.)

In 2011 gaat er een Vroeg-Middeleeuws Mottekasteel toegevoegd worden aan de landschapstuin.

.

Zie verder: www.terramaris.nl

Prachtige heemtuinen

Zeer educatief museum

.

.

Bron: PZC-bijlage 'Zeeland Natuurlijk'
9 mei 2006
( 3 foto's: Mechteld Jansen)

 

www.terramaris.nl

Nehalennia in het aquarium

Wandeling van Staatsbosbeheer door de Manteling

De blauwe wandelroute (4 km) leidt u door de prachtige lindenlaan,
langs een voormalige bunker met bomkrater, langs in de oorlog geknotte bomenrijen,
de goudviskom, het rododendronbos, de fraaie eikenlaan, de beukenhagen,
het geschoren duinstruweel, de "romeinse" brug en
de "Essenronde" waar eens de abten hun gebeden zegden...

 

Veel stinsenplanten

Bezoek ook eens : www.zeeuwsevogelaar.nl.vg 

Bronvermelding / Source: colofon

Terug naar
Inhoud

.

.

.