Terug naar
Inhoud

Parc Zonnehove
Buitenplaatsen

Over: Stinsenplanten / Stinzenplanten

Stinsenplanten zijn verwilderde allochtone planten, rond oude voorname 'stenen' huizen (> 'stinzen' in Friesland)
Men treft stinsenplanten vaak als ondergroei van oude parkbossen van (voormalige) buitenplaatsen
Het zijn in de regel planten met opvallende bloemen en voorjaarsbloeiers.

   

Enkele 'stinseblomkes'
(verwilderde cultuurplanten)

Het Walcherse landschap werd eens door grote fraaie buitenplaatsen gedomineerd.

Ook in de omgeving van Oostkapelle en Domburg (dus in 'De Manteling ')
was er sprake van een bijna aaneengesloten reeks van buitenplaatsen.
In de Franse tijd en in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn veel buitenplaatsen gesloopt.

Van de fraaie oude parken is vaak niet veel meer over
dan enkele restanten van een gracht of een verwilderde parkbeplanting.

(stinsenvegetatie)

Cornelis Pronk (1691-1759) De voorzijde van het Huis Rijnsburg te Oostkapelle, 1743
(gesloopt in 1868)

Jan Arends (1738-1805) Het grote terras aan de achterzijde van het Huis ten Duine Oostkapelle, (1772)
(gesloopt in 1849)

Jan Arends (1738-1805) Gezicht op de achterzijde van het Huis ten Duine Oostkapelle, 1772

Jan Arends (1738-1805) De chinese tempel in de tuin van het Huis ten Duine Oostkapelle, 1772

Jan Arends (1738-1805) De menagerie op de buitenplaats Middenhof te Oostkapelle, 1772

Huize Duinbeek omstreeks 1965

Huize Duinbeek 2007

Berkenbosch

Westhove

De voormalige buitenplaats Duijnvliet te Domburg voor 1840

Jan Arends (1738-1805) 't Hof Hooge Duijn in 1772

Jakobus Perkois (1756-1804) Gezicht op Domburg en de buitenplaats Duynenburg, 1777

Jan Arends (1738-1805) Gezicht op de tuin en achterzijde
van het Hof Sint Jan ten Heere te Domburg
, 1777
(gesloopt in 1876)

Voorzijde Hof Sint Jan ten Heere 1777

Johannes Hubertus Reijgers (1767-1849) Gezicht op de tuin en achterzijde van
het Hof Sint Jan ten Heere te Domburg
, 1811

Wilde Hyacinten

Tot zover de toelichting bij
Stinzenvegetatie


Terug naar
Inhoud

.

Colofon

.