Strandlopers

Strandplevieren
Zeer levendige en kwieke vogeltjes, langs de waterlijn altijd actief op zoek naar voedsel. 
Rust is een absolute voorwaarde voor deze standvogels,
die graag broeden op stille, verlaten stranden.
Door de toenemende strandrecreatie echter is het aantal broedparen hier zeer sterk afgenomen.
Er is inmiddels sprake van een bedreigde soort.

De Drieteenstrandloper is een klein, lichtgekleurd strandlopertje.
dat zijn naam dankt aan het ontbreken van de achterteen.

Zijn voedsel bestaat uit insecten en kleine kreeftachtigen, die aanspoelen op het strand. 
In Nederland is dit vogeltje vooral in de winter te zien,
als doortrekker, maar ook als wintergast. 
Ze broeden immers in de Arctische gebieden van Canada, Groenland en SiberiŽ.

Het aantal in Nederland overwinterende drieteenstrandlopers
wordt geschat op niet meer dan een paar duizend exemplaren.
Hun winterkleed is zilvergrijs.

(Foto: Hilda)

Ook dit vogeltje valt op doordat het voortdurend heen en weer rent
met de bewegingen van de golven mee:
- voor het aanrollende water uit
- en weer achter het terugstromende water aan
op zoek naar allerlei kleine diertjes die aanspoelen.

Het drieteenstrandlopertje wordt hier voornamelijk waargenomen na het broedseizoen.
De eerste zijn in juli al weer terug uit het hoge noorden.
In november zijn de grootste aantallen aanwezig.
Eind april vertrekken ze weer naar het noorden.

Bij beide vogels is in de vlucht de witte vleugelstreep zeer opvallend

[U hoort het geluid van drieteenstrandlopertjes met de branding op de achtergrond]

Bronvermelding / Source: colofon

.

Terug naar
Inhoud

.

.

.