Terug naar
Inhoud

Parc Zonnehove

De zee is altijd gevaarlijk, maar in de maand augustus extra!
Door de stand van de zon en de maan worden dan stromingen nog versterkt.

Pas op voor muien !

Situatie voor Westhove
(Zomer 2004)

Wie in een mui terecht komt kan in een mum van tijd vele tientallen meters de zee in drijven.
Muien ontstaan als bij eb het waterpeil daalt en het zakkende water zich een weg naar open zee zoekt, tussen twee hoger gelegen zandbanken in. Hierdoor ontstaan diepe geulen die haaks op de kust staan en waar het water een hoge stroomsnelheid heeft (tot 7 km per uur). Deze stroming is dan veel te krachtig om tegenin te kunnen zwemmen. Wie dat toch probeert loopt grote kans vermoeid te raken en te verdrinken. (Zwem daarom dan met de stroom mee totdat deze minder wordt, en zwem met een boog terug naar het strand, via ondiepten, herkenbaar aan brekende golven en witte schuimmassa's.)

De ruimten tussen de zandbanken evenwijdig aan de kust worden zwinnen genoemd. Het water dat, ook bij opkomend tij weer uit de overvolle zwinnen wil stromen, zal dan via de muien wegstromen naar zee.

Gevaarlijke mui
voor Hoogduin
(Voorjaar 2005)

Kolkgat en mui bij paalhoofd

Muien kunnen ook voorkomen bij golfbrekers, versterkte paalhoofden. Ook daar is zwemmen zeer gevaarlijk. Men kan niet alleen door de golven ruw tegen de palen gesmeten worden. Ook door de aanzuiging wordt water vanaf het strand richting zee weggetrokken en ontstaat er een gevaarlijke situatie door de keer- en neerstromen (kolkgaten).

Voor Domburg plaatst men waarschuwingsborden
(op het "stille strand" echter niet.)

Wijs uw (klein)kinderen echter wel op deze gevaren.!

Nog een reden om uit de buurt van een paalhoofd te blijven:

De vlijmscherpe Japanse oesters
rukken vanuit de Oosterschelde op
en zijn inmiddels ook hier aangekomen.

Zwinkuil! Pas op voor het talud bij muien en zwinnen

De zee is altijd gevaarlijk, maar in de maand augustus extra!
Door de stand van de zon en de maan worden dan stromingen nog versterkt.


Waarschuwing voor koud zeewater
Zwemmers in zee lopen een grote kans op onderkoeling of kramp,
wanneer de temperatuur van het zeewater nog erg laag is. 
De kou kruipt sluimerend het lichaam binnen en kan kramp veroorzaken.
Dit kan tot gevolg hebben dat men niet meer
terug kan komen op het strand.
Ga dan vooral niet te ver de zee in..

Deze waarschuwing komt van de reddingsbrigades.
(P.Z.C. 28 mei 2005)

In het voorjaar

Piet van der Klis

Bronvermelding / Source: colofon

Terug naar
Inhoud

.

.

.