't Zonnetje gaat van ons scheiden
't Avondrood kleurt weer het veld
Zoete rust mogen wij beiden
Nog door geen zorgen gekweld
Schemering daalt op de dreven
De avondster glanst weer van ver
Straks staat Gods naam weer geschreven
Schitt'rend in sterre bij ster
Hoort gij, hoe 't klokje met lieflijke klank
Ons weer naar huis roept tot bede en dank
Luid nu o klokje luid voort
Slapen wij straks ongestoord
Welkom, verkwikkelijke avond
Dank, die uw zoet heeft bereid
Rust na de arbeid, hoe lavend!
God heeft ons 't leger gespreid.

.

.