Wie gaat mee, gaat mee over zee?
Houd het roer recht!
Frisch blaast de wind langs de re๊,
Blijft g'in 't nest, in 't nest met de rest?
Houd het roer recht!
Ons lijkt de zee het allerbest!
Wie wat worden wil,
Wel die zit niet stil,
Neen, hij trekke 't zeegat uit,
Zie hem wacht rijke buit.
Bij de hand, bij de hand voor het land!
Houd het roer recht!
Zoo klinkt het lied van allen kant,
Voor u uit het oog en omhoog,
Houd het roer recht!
Dat u geen storm verrassen moog!
Met het oog in 't zeil
En voor niemand veil,
Stuurt de zeeman 't zwemmend paard,
Nooit voor iemand vervaard,
Een hoezee, hoezee voor de zee!
Houd het roer recht!
Jongens van Holland, roept het mee!
Hier is 't veld, is 't veld voor den held,
Houd het roer recht!
Hier toont de man wat hij geldt,
Onder 't zeemansbuis,
Daar is moed nog thuis,
In zijn vuist ligt heel zijn lot,
Niemand vreest hij dan God.

.

.