Het Angelus klept in de verte
in tonen zo zuiver en hel
En grootmoeder knielt op de drempel
De kinderen zij staken hun spel.
Grootmoeder bidt Ave Maria
De kinderen zeggen 't haar na
Een zonnestraal glijdt door het loover
een glimlach, een glimlach van
onze Heeren gena

Zij bidt 'O God schenk uwe zegen
ook over dee'z kinderkes klein
en wees hun nabij met uw liefde
als ik niet meer bij hen kan zijn'
Grootmoeder bidt: Onze Vader
De kinderen zeggen 't haar na
Een zonnestraal glijdt door het loover
een glimlach, een glimlach van
's Heeren gena

 

Als goede kinderen slapen gaan
dan houden de engelen trouw de wacht


In Middelburg hangt een schilderij dat
sinds 1340 in Vrouwenpolder zeer tot
de verbeelding sprak.
Het paneel beeldt een biddende Maria uit.
Het was aanvankelijk een opdracht aan een
Middelburgse schilder doch  een engel heeft
het voor hem afgemaakt, althans zo luidt
de legende. Het schilderij heeft een
bewogen geschiedenis achter de rug.
Vele jaren werden er bedevaarten
gemaakt naar
'Onze Lieve Vrouw van de Polder'.

.

.