4 Mei

2010

Herdenking Oostkapelle Dorpskerk

Welkomstwoord door Piet van der Klis:

65 Jaar geleden: einde 2e wereldoorlog.

Ook Walcheren was zwaar getroffen.
In de herfst van 1944 gooiden 2000 geallieerde vliegtuigen 10.000 ton bommen op Walcheren. Dit was 100 maal meer dan de Duitse bommenlast op Rotterdam in mei 1940!

Op dinsdag 3 oktober 1944 werd driekwart van Westkapelle verwoest…
De dagen daarna brachten Oostkappelse boeren met hun karren bekleed met wat stro, meer dan honderd dode lichamen van Westkapelle naar het nog droogliggende  Oostkapelle.

In de schuur van Bram Boone aan de Waterstraat, en op ‘t  Hof Oostkappel hier om de hoek  werden de doden enigszins verzorgd.
Er waren niet genoeg kisten...
Enkele kinderen werden bij hun moeder gelegd.

Op de begraafplaats van Oostkapelle werden zij allen ter aarde besteld.
Eén lang, lang graf, gevuld met 120 kisten voor ongeveer 130 slachtoffers.
Vreselijk.
Hartverscheurend.

Op vrijdagmiddag  om 4 uur was  de rouwdienst in deze dorpskerk.
Déze muren waren er getuige van…
De kerk was (toen ook) overvol. Zelfs buiten wachtten mensen.
Levensgevaarlijk, want  jachtvliegtuigen schoten vaak juist op mensen die zich in groepen bevonden.

Ongekend groot was het verdriet binnen deze muren en daarbuiten.
De verslagenheid was totaal.
De twee dominees uit Westkapelle en de twee uit Oostkapelle probeerden nog de juiste woorden te vinden…
Geen oog is droog gebleven. 
Het orgel speelde tenslotte

Ruwe stormen mogen woeden, Alles om mij heen zij nacht…- -Lied met beelden

Op 1 november  verdronken 127 dappere mariniers voor de kust van Westkapelle
Om tot Vrouwenpolder te komen sneuvelden 170 commando’s
De strijd om Walcheren kostte aan ruim 600 geallieerden het leven.
Talloos waren de burgerslachtoffers.

Vandaag herdenken wij onze gevallenen,
Burgers en militairen die - waar ook ter wereld - omkwamen vanwege oorlogshandelingen of vredesmissies...

.

Programma Dodenherdenking 4 Mei 2010 te Oostkapelle, Dorpskerk

19.00 – 19.30  Muziek door Brassband Crescendo
19.15 – 19.20  Klokgelui

 Officiële gedeelte:

19.30               Welkomstwoord door comitélid  Piet van der Klis
19.35               Zeeuws volkslied met Crescendo
19.38               Inleiding door afgevaardigde B&W gemeente Veere
                       met aansluitend koraalmuziek Crescendo
19.43               Voorlezen Memorandum + invulling door kinderen van de Eben-Haëzerschool
19.48               Koraalmuziek door Crescendo
19.50               Naar het monument buiten voor bloemlegging
19.58               Spelen “The Last Post”
20:00               Tijdsein en 2 minuten stilte
20.02               Wilhelmus 1e en 6e couplet met Crescendo
                       Gelegenheid tot het leggen van de bloemen na afkondiging
                       Slotwoord door comitélid Gerdien Janse-Bimmel

.