Helaas, fysieke beperkingen dwingen me om na 3 mei 2017 geen nieuwe afspraken meer te maken...
pcvdklis@xs4all.nl

Terug naar de voormalige PCOB-pagina

Titels van diapresentaties / powerpointpresentaties die we nog in portefeuille hebben

Hier vindt u alle gemaakte afspraken

De PCOB-afdeling Oostkapelle ervoer regelmatig het probleem om in deze (perifere) regio sprekers te vinden die inhoud kunnen en willen geven aan bijeenkomsten. Daarom werd voorgesteld aan andere afdelingen en verenigingen in dit deel van Zeeland, om hierin meer te gaan samenwerken en onderling sprekers  uit te wisselen.
Hieronder een lijst  van voordrachten die wij (nog steeds) zelf zouden kunnen verzorgen....

   

1) "Father Forgive"
"Father Forgive" schreef iemand op een zwart-geblakerd muur-restant…
In 1940 werd in Engeland bij ‘Unternehmen Mondscheinsonate’ de Coventry Cathedral door  Duitse bommenwerpers volledig verwoest.
Naast de ruÔnes verrees echter een nieuwe moderne kathedraal vol verrassend mooie symboliek, om werkelijk stil van te worden.
Benjamin Britten schreef voor de inwijding van deze nieuwe kathedraal (in 2012 precies 50 jaar geleden) zijn ‘War Requiem’: een van de meest indrukwekkende klassieke werken van de twintigste eeuw.
Drie middeleeuwse spijkers uit de verkoolde dakspanten werden een symbool van verzoening wereldwijd: the 'cross of nails'. Ook de verwoeste doch herbouwde Nieuwe Kerk van Middelburg ontving in 2009 dit verzoeningskruis… (evenals eerder de Sint Laurenskerk te Rotterdam, de Sint Eusebius te Arnhem, de Sint Stevens te Nijmegen, en Den Haag- Bezuidenhout).
PowerPoint, 240 beelden, Piet van der Klis.

2) Rembrandt en de Bijbel 

 

 

 

3) Rembrandt en Kerst
Inleiding over Rembrandt (30 minuten) + Rembrandt en het kerstverhaal,
(Powerpoint, 60 minuten).
Een multimediale kerstpresentatie, computertoepassing waarin verschillende media worden gebruikt: beelden, animaties, tekst, geluid en muziek.

 

 

 

4) Rembrandt: Passie en Pasen
Rembrandt en het Paasevangelie.  Een korte inleiding over Rembrandt. Daarna een multimediale powerpoint, computertoepassing waarin verschillende media worden gebruikt: beelden, animaties, tekst, geluid en muziek. (60 minuten).

5) Het Religieus Erfgoed
Door ontkerkelijking komt het religieus erfgoed onder zware druk.
Tal van kerken, kloosters, met inventaris, orgels, gebrandschilderde ramen e.d. gaan verloren... Toch is er ook nog veel in een schitterende staat. Als voorbeeld de Martinikerk in Franeker.

 

6) De wordingsgeschiedenis van het kustgebied Oostkapelle-Domburg
Onze kust hier vanaf - 5(0)000 jaar: in de Steentijd, in de IJzertijd, in de Romeinse tijd… over Nehalennia, Orisant, (strandvondsten), de kreek onder Westhove en Veldzigt, het Oudland en Nieuwland, het oprukkende Oostgat, de paalhoofden,de zandsuppleties, de duinmorfologie, en -hydrologie.

7) De bijzondere ontstaansgeschiedenis van het duingebied 'Oranjezon'
Over de verschillende landschapsvormen in dit prachtige natuurgebied.
Al eeuwenlang heeft de kuststrook Westkapelle-Domburg-Oostkapelle zwaar te lijden vanwege kustafslag. Echter bij
Oranjezon vindt sinds 1500 beduidende aangroei van de kust plaats. Alle stadia  van strand- en duinvorming zijn hier in het landschap terug te vinden: zandbanken, (voormalige) strandhaken, meerdere zeerepen, (voormalige) slufters en strandvlaktes, secundaire (rol-)duinen, streepduinen enz., plus de invloed van het menselijk handelen op het landschap alhier.

8) De bevrijding van Walcheren-Noord in 1944:
'Operation Mopping Up'.
Powerpoint-presentatie over de inrichting en de ondergang van de Duitse versterkingen nabij Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Hoogduin, De Hamster, Oostkapelle en Oranjezon.

9) De strijd om Noord-Walcheren (film) en de evacuatie van Oostkapelle en Meliskerke (film)

10) De watersnoodramp van 1953
Powerpoint-presentatie Kortgene e.o. / Sluiting Veerse Gat.

11) De Ster van Bethlehem
In de decembermaand zijn de etalages en winkelstraten weer prachtig versierd met sterren. Overal zien we sterren... Maar wat weten wij zelf eigenlijk van de sterren? In deze aanschouwelijke presentatie gaan we op reis langs planeten, langs sterren, treffen exo-planeten, we passeren nevels, ontmoeten enorme sterrenstelsels, vinden zwarte gaten en we werpen uiteindelijk een blik in de verste uithoeken van het heelal...
(Inleiding Sterrenkunde).

   

12) 100 Oude schoolplaten: Thema Natuur
 Achtergronden: uitgangspunten en doelstellingen.
Oude schoolplaten. Terug naar 'de goede oude tijd'... Herinneringen aan het oude klaslokaal met de beroemde kartonnen platen getekend door zeer bekwame tekenaars. Het was steeds weer een verrassing  wat door de meester uit de grote opbergkist achter in de klas tevoorschijn werd gehaald. Destijds was dergelijk aanschouwelijk onderwijs nieuw !

13) 70 Oude schoolplaten: Thema Vaderlandse Geschiedenis

.

14) De Jugendstil
Jugendstil of art nouveau was een kunststroming die tussen 1890 en 1914 populair was, voornamelijk als reactie op het vormvervagende impressionisme. Deze blijmoedige stroming kende een korte maar hevige bloeitijd.
Ineens was zij alomtegenwoordig in: schilderkunst, grafische kunst, glaskunst, smeedijzerkunst, architectuur, interieurs, plateel, sieraden, gebruiksvoorwerpen.

15) Zwaar Weer
O.a. over luchtsoorten, fronten, depressies, onweders, windhozen, tornado's, orkanen en watersnoden.

16) Rusteloze Aarde
De geschiedenis van de aardkorst... en over vulkanen, aardbevingen en tsunami's.

17) De IJstijden & Prehistorie
Over de Neanderthalers

De P.Z.C. meldde in 2009: '
De Neanderthaler "Krijn' was de eerste Zeeuw'.
Vijftien kilometer voor de Zeeuwse kust zijn (door een schelpenzuiger) fossiele resten van een Neandertaler gevonden. Het betreft een meer dan 40.000 jaar oud schedelfragment.
De interssante powerpointpresentatie "De IJstijden & Prehistorie" (130 beelden) bespreekt uitvoerig deze prehistorische mens.

 

De Neanderthalers leefden tussen
150.000 (230.000) en 30.000 (28.000) jaar geleden.

18) Oeroude midwintermotieven in sinterklaas-, advents-, kerst- en nieuwjaarsgebruiken
Veel van deze gebruiken zijn zeer oud, ouder dan het christendom en hebben een keltisch-germaanse oorsprong: het ossenhoornblazen, de midwinterhoorn, het schoorsteenzingen, de chocoladeletter, het kerstpaddestoeltje, het hulsttakje, de adventskrans, de boomversiersels, het kerstbrood, de oliebol, de foekepot, de kniepertjes, en nog veel, veel meer. De vormen zijn er vaak nog wel enigszins, doch de oeroude inhouden zijn bij de kerstening (christianisering) zeer doeltreffend gewist of opnieuw overschreven.
 U zult versteld staan hoe weinig u in feite blijkt te weten van de oeroude achtergronden van al die gebruiken die in november aanvangen en eindigen in februari… Een zeer bijzondere voordracht aan de hand van ruim 300 fraaie beelden.  

19) De geschiedenis van de bovenstem.
Deze voordracht gaat over het ontstaan van de bovenstem en de verspreiding ervan over Nederland. U hoort en ziet prachtig orgelspel en (niet-ritmische) psalmzang, met bovenstem.
De bovenstem is op 23 november 2013 erkend en geplaatst op de wereld-erfgoed-lijst van de Unesco (voordracht 30 minuten)

20a) 'Het Zeeuws Licht'
Landschappelijke impressie Oostkapelle-Domburg, anno 1990 (15 minuten)
Het Domburgs "Zeeuws meisje": Nehalennia (15 minuten)
Het Zeeuws licht, natuurkundige verklaring (20 minuten)

20b) 'Het Zeeuws Licht'
Walcheren  rond 1900, geÔsoleerd en achtergebleven… maar paradijselijk: te midden van water, kleur en licht.
Het was er prachtig, overal “schitterende bloemen, en bergen vogels…” “Heel het eiland lachte!”
We bekijken werken van een tiental schilders, destijds werkzaam in Domburg van 1900 tot 1920.
Er was geen sprake van een Domburgse school met een gemeenschappelijke stijl.
Wel van een vriendengroep die inspiratie zocht in het Zeeuwse licht,
het bijzondere licht...  dat inderdaad ook heel goed natuurkundig is te verklaren.

(PowerPoint  50 minuten)

Hier vindt u alle gemaakte afspraken

pcvdklis@xs4all.nl

0118 586402

Terug naar de voormalige PCOB-pagina

.....................................................................

Archief, helaas zeer beperkt beschikbaar
(Accent ligt nu op de afbeeldingen, de illustraties)

A) Over glas-in-lood en brandschilderen
Glas-in-lood (de fascinatie) en het brandschilderen (het proces); over o.a. devotionele voorstellingen, nostalgie, Jugendstil.)
Glas-in-lood: om met kleine stukjes glas een groot raam te kunnen vullen.
Brandschilderen: de eeuwenoude techniek om op glas te tekenen. In de Middeleeuwen werden deze technieken al toegepast met als belangrijkste doel het vullen en versieren van kerkramen. 
Deze lezing, met power point presentatie, brengt de techniek van deze betoverende uitingsvormen in kaart.
(Er zijn maar enkele mogelijkheden in ons land om tot glazenier te worden opgeleid.)

B) Verkondiging in glas-en-lood

C) Het Christuskind in glas-in-lood, door de eeuwen heen (korte voordracht, circa 40 minuten)

   

Drie andere korte voordrachten: (circa 40 minuten)
D) Old Christmas Postcards

E) Kerstpostzegels (from all over the world)

F) Christmas china (kerst-porselein), multimediaal (50 minuten). (Powerpoint 300 beelden)

 

   

G) De Natuur in Zeeland
(Prachtige tekeningen - met toestemming- van de bekende Zeeuwse schilder/tekenaar Adri Karman ).

H) Vogels in de tuin. Maak van uw tuin een vogelparadijs
Presentatie over vogels (voorlichting van de vogelbescherming)

 

I) Zeeland destijds, oude archiefbeelden

.....................................................................

Archief
(Niet meer beschikbaar)

J) Marokko, landschappelijk
De zeven verschillende landschapstypen in Marokko. 

K) Dia/powerpoint-presentatie, muzikale voordracht
Van speeldoos tot pierement
(geannuleerd vanwege het inspannende vervoer van het orgel.)
De geschiedenis van het Šndere draaiorgel, het kleine draaiorgeltje.
(Rond 1600 verschenen de eerste serinettes, kanarie-orgeltjes en de eerste salonorgeltjes; voor flŲtenuhren schreven bekende componisten de mooiste muziekstukjes... Over cilinder-orgeltjes, rollen-orgeltjes en boek-orgeltjes... kortom, over de geschiedenis van het Šndere, minder bekende draaiorgel.)

L) Van speeldoos tot pierement, kerst (geannuleerd vanwege het inspannende vervoer van het orgel.)
De geschiedenis van het kleine draaiorgel (van 1599 tot heden) enz.
Dia/powerpoint-presentatie, muzikale voordracht in
kerstsfeer.

M) "2008 Jaar van het Religieus Erfgoed"
Door ontkerkelijking komt het religieus erfgoed onder zware druk.
Kloosters met inventaris en al, bibliotheek, kapel, orgel, gebrandschilderde ramen gaan verloren. Ook verdwijnen tal van oude gebruiken. Kennis van kruiden, kleurstoffen, perkament, calligrafie gaat verloren. Het zingen van gregoriaanse gezangen en de kennis van liturgische gewaden raken vergeten...etc. (In voorbereiding.)

N) "2008 Jaar van het Religieus Erfgoed"
Door ontkerkelijking komt het religieus erfgoed onder zware druk. Tal van kerken, kloosters, met inventaris, orgels, gebrandschilderde ramen e.d. gaan verloren...
Toch is er ook nog veel in een schitterende staat: Nederland Orgelland.
- Over de bouw van een kerkorgel
- Orgelbespeling met fraaie beelden
- Over multifunctionaliteit

O) De watermolens in Twente

P) De waterproblematiek in IsraŽl / Arabische gebieden

 

Q) Vervolg op "Zwaar Weer"
Bezorgdheid over de opwarming van de aarde
- Een recordaantal natuurrampen in 2007 - Een ongemakkelijke waarheid...
- Hoe nu verder...

R) Onze planeet aarde
- Van ongekende schoonheid

S) Het kinderdorp "Neerbosch", Kinderhuizen in terugblik
De geschiedenis van de wezeninrichting "Neerbosch". (Kees Krommenhoek)

T) Aandacht voor Alzheimer
Dementie, kleinschalig wonen in Domburg
-Voorlichtings-presentatie

U) Aandacht voor leven met kanker
-Voorlichtings-presentatie

V) Aandacht voor leven met Parkinson...

W) Als je niet meer beter wordt...
-Voorlichtings-presentatie

X) Het Hospice (film)

Y) De schat van Serooskerke 1966 (film)

.

.

.