In Memoriam Petra van der Klis

.

Carillon...........Clarinet. .... ...Foto's. .......Orgel ...... .. Fluit .........Oktober

In Memoriam

Petra

.

1967-2003

.

mijn God, sla toch Uw armen om Uw bevend kind
het water was haar tot de mond gestegen
hoorde niets anders dan het huilen van de wind
en zag alleen de golven, die zich wild bewegen
strek toch Uw handen uit en trek haar naar omhoog
en laat haar niet alleen, maar veeg haar tranen weg
..........en als ze valt... wil haar dan dragen

.

je ogen zullen ons niet meer aankijken...
mag je nu gezien worden door de Eeuwige

moge Zijn grote Naam geprezen worden tot in alle eeuwigheid

door goede machten… trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar…

valt om ons heen... het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet...

in goede machten liefderijk geborgen,
verwachten wij getroost wat komen mag
...God is met ons…

... maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, Gij zijt er
nam ik vleugelen van de dageraad
ook daar zou uw hand mij geleiden
uw rechterhand mij vastgrijpen...

(psalm 139)

God ontfermt zich over de doden.
Hij houdt de belofte van trouw aan hen die in het stof slapen.

Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

(2 Tim. 2:13)

Carillon.........Clarinet. .... ..Foto's. .......Orgel ...... .. Fluit.........Oktober

Laatste Rustplaats

I. M. 11 oktober 2003  - 11 oktober 2013

destijds...

opa-vdklis@xs4all.nl
.

[back]

.

.

.